İsviçreli Mimarlık Ofisinden “Şişirilebilir” Gece Kulübü

İsviçreli mimarlık ofisi Bureau A, yıllık İsviçre Mimarlar Federasyonu (Bund Schweizer Architekten) partisi için “şişirebilir” bir gece kulübü tasarladı.